top of page

Kunsthistoricus die schrijver werd.  Redacteur en vertaler. Fulltime gewijd aan woorden. Hoofdredacteur van Kluger Hans. Reiziger. Ik geloof in de waarde van opkomen voor wat belangrijk is. Ik geloof in geduld.

IMG_7687 - Yasmin Van 'tveld.jpg

Yasmin Van 'tveld

bottom of page